Petroglyph National Monument New Mexico – Boca Negra Canyon

Petroglyph National Monument

Petroglyfer på en sten i Boca Negra Canyon i nationalparken ”Petroglyph National Monument, New Mexico. Vad föreställer bilden? Stjärnor, trappor, något som rör sig enligt pilarna?

Stig Björne, bild Wikimedia Commons

Petroglyph National Monument grundades 1990 för att skydda och bevara en av Nordamerikasn största samlingar av petroglyfer. Parken administreras av the National Park Service och staden Albuquerque Open Space Division. Parken omfattar hela 25,000 mycket sköra petroglyfer som är avbildade på mörka stenblock längs vulkaniska klippor.

Petroglyfer är kulturella bilder som fortfarande kan betraktas trots att de kan vara 1000 tals år gamla. Innebörden utgörs av djupt andliga budskap eller betydelsefulla observationer för dagens Pueblo-indianer och andra ”natives” respektive forskare.

Stig Björne